EXHIBITION IN GALLERY - WARSAW, POLAND

real date: 29 March, 2011
ilustrator

tags: kalais, blog, illustration, pen, tablet, painting, exhibition, warsaw, gallery

The third exhibition of Dominik Skarbek-Kruszewski contains illustrations, multimedia presentations and spatial installations. It will undoubtedly be appealing to enthusiasts of dark and magical styles.

The exhibition consists of a series of original, fairylike though often gloomy illustrations created by using digital techniques, painted with a pen tablet and printed in a large format. The works are part of the author's web project "Illustrated Apparent Reality".

He illustrates various phenomena as well as human and social world surrounding us which are transformed by his personal perception. He is not interested in photo-realistic copy of what we see. Dominik presents his own metaphorical vision of the world. His paintings are full of bright colors, bizarre characters and mysterious atmosphere. They are characterized by distinctive and expressive style.

All the necessary data:
SCEK - Gallery Brzozowa, Jezuicka 4 st.
Warsaw, Poland
Opening: 04/15/2011, hours: 18-20
Exhibition: Open to 05/17/2011
Free Admission
Sign up for opening on Facebook.
Show comment form

nickname / name / alias / surname / signature
comment of illustration above, text above or whatever comes to your mind


Oficjalny opis wystawy - 29-03-2011, 15:01
Trzecia wystawa Dominika Skarbek-Kruszewskiego zawiera ilustracje, prezentacje multimedialne oraz instalacje przestrzenne. Ekspozycja zainteresuje entuzjastów mrocznych, a jednocześnie bajkowych klimatów.

Na ekspozycję składa się cykl oryginalnych, bajecznych i często pochmurnych ilustracji wykonanych techniką cyfrową, namalowanych przy użyciu tabletu i wydrukowanych w dużym formacie. Prace tworzone są ramach autorskiego internetowego projektu "Pozorna Rzeczywistość Ilustrowana".

Artysta obrazuje zjawiska, ludzi oraz otaczający nas świat społeczny, przetworzony przez jego osobistą percepcję. Nie interesuje go fotorealistyczne kopiowanie tego, co widzimy. Przedstawia własną, metaforyczną wizję świata.
Jego obrazy są pełne żywych kolorów, osobliwych postaci i tajemniczej atmosfery. Cechują się charakterystycznym i ekspresyjnym stylem.

Linki:
Pozorna Rzeczywistość Ilustrowana – http://blog.kalais.net


Oficlajna notka o autorze - 29-03-2011, 15:02
Dominik Skarbek-Kruszewski, znany pod pseudonimem artystycznym Kalais, studiował informatykę, którą porzucił na rzecz kierunku Sztuka, Psychologia i Komputer w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Od najmłodszych lat wielki fan cyfrowej twórczości i tradycyjnych surrealistycznych malarzy. W grafice komputerowej widzi wielki potencjał twórczy i artystyczny. Jest niezastąpiona, gdy chcemy stworzyć coś nierealnego, a jednocześnie reprezentującego świat jaki znamy i będącego jego metaforą.

Bez wcześniejszej edukacji w sztukach artystycznych, zaczął własne eksperymenty z grafiką komputerową w roku 2003. Powstała wtedy seria prac z pogranicza abstrakcji utrzymanych w stylistyce wszechobecnych reklam. Jednocześnie tworzył komercyjne plakaty na wydarzenia muzyczne i kulturalne, oraz strony internetowe. Współorganizował także kilka imprez kulturalnych, w tym ogólnopolski festiwal animacji.

W latach 2004-2005 postawił pierwsze kroki w świecie trójwymiarowej animacji komputerowej. Powstał wtedy cykl krótkich filmów animowanych - Metaphorical Motions – ukazujących w metaforyczny sposób zjawiska znane nam z życia społecznego.

W roku 2008 zainteresowany nowymi formami i technikami użył tabletu do cyfrowego malowania na komputerze, który okazał się idealnym narzędziem do obrazowania jego wizji. Następstwem tego było rozpoczęcie internetowego projektu-blogu „Pozorna Rzeczywistość Ilustrowana”, na którym można obejrzeć systematycznie dodawane prace artysty. Są to ilustracje z unikalną historią i zazwyczaj ocierają się o surrealizm. Po jakimś czasie projekt wyszedł poza ramy galerii internetowej i jest udostępniany publiczności w formie wystaw w ośrodkach kultury na terenie Polski.

Ponadto, Dominik jako miłośnik sztuki filmowej prowadzi portal „Co warto obejrzeć”.

Obecnie Dominik zawodowo zajmuje się identyfikacją wizualną, tworzy strony internetowe, projekty poligraficzne i wizualizacje. Pracuje również nad nowym krótkometrażowym filmem animowanym 3D, do którego sam napisał scenariusz i stworzył koncepcję oprawy graficznej.

Linki:
Pozorna Rzeczywistość Ilustrowana – http://blog.kalais.net
Metaphorical Motions – http://mm.kalais.net
Kalais Studios – http://www.kalais.net
Co warto obejrzeć? - http://www.cowartoobejrzec.pl/


Ilustracjamain pageabout megalleryrecent commentslinkscontactrss channel
2008-2012 © Dominik Skarbek-Kruszewski, Kalais Studios.
All rights reserved.

Ilustration Facebook Twitter